Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale (Lucreția Titircă)

Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale (Lucreția Titircă)

Nursingul este o ramură importantă a sistemului de sănătate, axat nu pe tehnici medicale directe, ci pe promovarea sănătății, prevenirea bolilor și îngrijirea bolnavilor fizici, a bolnavilor mintali și a persoanelor cu dizabilități, de toate vârstele, în toate unitățile sanitare, așezările comunitare și în toate formele de asistență socială, astfel încât aceștia să poată atinge, menține sau recupera sănătatea și calitatea vieții.

Totodată, nursingul promovează un mediu sigur, cercetarea, educația și participarea la modelarea politicii și a managementului sistemului de sănătate. În acest spectru larg de îngrijiri medicale, preocupările asistenților medicali sunt răspunsuri individuale, familiale și de grup, la problemele de sănătate prezente sau potențiale.

De la îngrijirea pacienților în stare critică, la dezvoltarea profesională a asistenților medicali, în prezent, există numeroase manuale și ghiduri de nursing care au scopul de a oferi practicienilor din domeniu un mijloc de a-și păstra și îmbunătăți teoria și practica nursing și de a-și actualiza cunoștințele despre sistemul medical mereu în schimbare. Un ghid de nursing abordează aceste aspecte, plus încă multe altele, precum reglementările legale și sociale legate de activitatea asistenților medicali.

Un exemplu relevant este manualul GHID DE NURSING” de Lucreția Titircă, o lucrare fundamentală de nursing ce se adresează atât cursanților din școlile sanitare postliceale, cât și asistenților medicali, profesorilor de nursing sau practicienilor din domeniu.

Considerată cea mai proeminentă personalitate română contemporană a profesiei de asistent medical, Lucreția Titircă a făcut pionierat în acest domeniu și a dus o muncă asiduă pentru afirmarea și dezvoltarea acestei profesii. Asemănată cu celebre personalități ale nursingului: Florence Nightingale, Edith Cavell și Virginia Henderson, Lucreția Titircă se numără printre femeile care au dat identitate profesiei, punând bazele nursingului modern în România si dedicându-și viața îngrijirii sănătății și alinării suferinței umane.

Devenită o legendă vie în asistența medicală din țara noastră, Lucreția Titircă a elaborat peste zece manuale dedicate pregătirii practicienilor specialiști nursingului, manuale care se regăsesc și în programele de învățământ. Cele mai cunoscute lucrări publicate sunt:

  • „Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali”;
  • „Dicționar explicativ actualizat de termeni pentru învățământul postliceal sanitar”;
  • „Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale”;
  • „Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali”;
  • „Urgențele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenții medicali”.

Aceste manuale vin în întâmpinarea cursanților din școlile sanitare postliceale, asistenților medicali, profesorilor de nursing și practicienilor, cu strategii prin care să se apropie și să-i cunoască mai bine pe cei care primesc îngrijirile și să ofere asistența individualizată, completă și continuă. Conceptul de îngrijire prezentat în Ghidul de nursing este completat de elemente dintr-o largă bibliografie de specialitate.

Procesul de nursing, constând în evaluarea, diagnosticul, planificarea/rezultatele și intervenția, a fost descris ca nucleul și esența asistenței medicale, centrală pentru toate acțiunile de îngrijire medicală. Este un proces deliberat, logic și rațional de rezolvare a problemelor. Diagnosticarea, planificarea și intervențiile pot fi modificate în orice moment, pe baza informațiilor noi din partea pacientului sau a oricărei alte surse. Pe cât posibil, pacientul ar trebui să aibă un rol activ și egal în procesul de îngrijire medicală, restrâns doar prin limitări fizice sau emoționale privind capacitatea lor de a participa.

De aceea, pe lângă un proces de îngrijire structurat pe seama modelului hendersonian al nevoilor, care ține foarte mult de psihologie și sociologie, instruirea în acest domeniu trebuie să cuprindă și o abordare științifică mai pragmatic-profesională. Toate aceste informații sunt cuprinse în manualul Ghid de Nursing.