Care sunt actele necesare infiintarii unei societati in Iasi? Iata raspunsul unui avocat!

Care sunt actele necesare infiintarii unei societati in Iasi? Iata raspunsul unui avocat!

Antreprenorii reprezinta partea cea mai dinamica a unei societati, ei fiind cei care aduc progresul economic si creeaza prosperitate financiara atat pentru propria familie, cat si pentru angajati.

Daca, la randul tau, doresti sa devii om de afaceri in regiunea Moldovei, este indicat sa apelezi la un avocat specializat in infiintari societati Iasi, asa cum este avocatiasiduhnea.ro. Acesta se va ocupa de intregul demers juridic si astfel vor fi evitate eventuale probleme privind conformitatea documentelor sau orice alte eventuale impedimente de ordin birocratic.

Toate actele necesare pentru un P.F.A.

Pentru a-ti da seama care sunt demersurile birocratice necesare pentru infiintari de societati in Iasi, iata actele necesare pentru un P.F.A., una dintre cele mai simple forme de organizare! In primul rand, este nevoie de cererea de verificare disponibilitate si rezervare firma in original, precum si, dupa caz, un formular de verificare disponibilitate si rezervare emblema.

Dupa acest demers prealabil, numarul actelor necesare pentru inregistrarea propriu-zisa creste exponential. Iata lista completa cu actele necesare pentru infiintari societati in Iasi:

 • cererea de inregistrare in original;
 • anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
 • declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protectiei mediului si protectiei muncii;
 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei si, dupa caz, a emblemei, in original;
 • actul de identitate al titularului P.F.A. in copie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
 • o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata, in forma olografa, in original;
 • dovada care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de punct de lucru;
 • specimenul de semnatura, certificat in conditiile legii de catre directorul Oficiului Registrului Comertului sau de catre inlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, in original, sau, dupa caz, imputernicirea avocatiala care contine semnatura persoanei fizice care se autorizeaza;
 • verificarea unicitatii calitatii de persoana fizica autorizata, obtinuta prin grija personalului Oficiului Registrului Comertului;
 • informatiile din cazierul fiscal, in original;

In anumite cazuri de infiintari societati in Iasi, inclusiv de P.F.A., cazuri bine cunoscute de un avocat specializat, este nevoie si de alte acte, suplimentare, dupa cum urmeaza:

 • avizul asociatiei de proprietari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018, completat pe formular-tip, in original;
 • declaratia persoanei fizice titulare a P.F.A. ca sotia/sotul participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de societate, in original;
 • declaratie pe propria raspundere privind patrimoniul de afectatiune, in original;
 • copii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;
 • dovada privind imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

Celelalte forme de organizare a unui business

P.F.A. este doar una dintre formele posibile de organizare a unei afaceri. Exista si alte variante, iar un avocat specializat in infiintari societati Iasi te poate indruma sa faci cea mai buna alegere, in functie de intentiile si de marimea firmei tale.

Astfel, este posibil sa iti deschizi o intreprindere individuala, o societate cu raspundere limitata, o societate in comandita simpla sau pe actiuni precum si o societate pe actiuni propriu-zisa. Cere sfatul unui specialist si vei face alegerea care, in final, iti va aduce profitul cel mai insemnat!